ปธ. สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 11 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360ํ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° โดยมีนายสุวิชชา เพียราษฏร์ บรรณาธิการบริหาร นายวัฒนะชัย ยะนินทร บรรณาธิการข่าวออนไลน์ และนายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562