อนุฯ ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการฯ พบปะหารือผู้บริหารเนชั่น หาแนวทางพัฒนาสื่อ

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นำคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เข้าพบผู้บริหารเครือเนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ นำโดยนายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อ และองกรค์สมาชิก