คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน โดย กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย คณะอนุกรรมการความมั่นคงเครือข่าย และข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ออกคู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างชาญฉลาด รู้ทันกลโกงต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดคู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน