ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี โพสต์ทูเดย์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานโพสต์ทูเดย์