สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 13 ปี นสพ. ข่าวชายแดน

kaochaidan

 

คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คณะกรรมการและอนุกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 13 ปี

หนังสือพิมพ์ข่าวชายแดน  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีคุณชุษณา  วิภาสรัตนากร  บรรณาธิการบริหาร  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 57