สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ Cofact และ HD เปิดเวทีเสวนาออนไลน์ เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุค โควิด-19

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับ Cofact และ HD

เปิดเวทีเสวนาออนไลน์ เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุค โควิด-19

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ Cofact และ HD เปิดเวทีออนไลน์ 21 พ.ค.นี้ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุค #โควิด19 สื่อไทยยืนอยู่จุดไหนในสายตาประชาชน”

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact.org เปิดเผยว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางโคแฟค ร่วมกับคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และCenter for Humanitarian Dialogue (HD) ร่วมกันจัดเวทีเสวนาออนไลน์ Media Forum ครั้งที่ 11 ในประเด็น“เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุคโควิด19 สื่อไทยยืนอยู่จุดไหนในสายตาประชาชน” ตั้งแต่เวลา เวลา 13.15 – 16.00 น.

เวทีสาธารณะครั้งนี้ ต้องการรับฟังเสียงภาคประชาชน ที่มีต่อการทำหน้าที่ของสื่อในช่วงโรคระบาดโควิดที่ผ่านมา ทั้งในมิติ เสรีภาพ และ ความรับผิดชอบ ว่าสื่อไทยยืนอยู่ในจุดไหน มากไปน้อยไปอย่างไร รวมทั้งหาข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาองค์กรสื่อทุกรูปแบบให้ทำหน้าที่อย่างมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบมากขึ้นในสภาวะที่สังคมไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ อันนำไปสู่วิถีชีวิตใหม่ และ ข้อจำกัดทางด้านการเมือง ความถดถอยทางเศรษฐกิจ และ ปัญหาสังคมที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกมิติ ทั้งความยากจน การว่างงาน อาชญากรรม และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นเดือนของการพูดถึงเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก โดยเฉพาะปีนี้มีความสำคัญเพราะอยู่ในยุคการระบาดของโรคโควิดที่ไวรัสส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย เศรษฐกิจ การเมือง สังคม องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ออกคำขวัญรณรงค์ปีนี้ว่า “สื่อมวลชนควรทำหน้าที่โดยปราศจากความกลัวและความลำเอียงไม่ว่าจะเพราะชอบหรือชังด้วยอำนาจหรือผลประโยชน์ (Journalism without Fear or Favour) อีกทั้งต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริง ไม่ปล่อยข้อมูลลวง อันนำไปสู่ความเข้าใจผิด บิดเบือน หรือทำให้เกิดการตีตรา ความเกลียดชังระหว่างคนในสังคม ในขณะเดียวกันสังคมก็คาดหวังให้สื่อมวลชนเป็นปากเสียงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และ ตรวจสอบการทำงานของรัฐด้วยแม้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดฉุกเฉิน”

งานเสวนาในวันที่ 21 พ.ค.นี้ กำหนดการประกอบด้วย การกล่าวเปิดงานโดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมทั้งวิทยากรร่วมเสวนาที่น่าสนใจประกอบด้วย พระมหานภันต์ สนติภทโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร คุณอังคณา นีละไพจิตร อดีต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คุณเมธา มาสขาว เลขาธิการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ผศ.ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ โดย คุณสุภิญญา กลางณงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact.org ในช่วงท้ายมีการเปิดวงแลกเปลี่ยน รวมทั้งกล่าวสรุปและปิดการเสวนา โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ งานเสวนาครั้งนี้สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ เพจ Cofact ตั้งแต่เวลา 13.15 – 16.00 น