ปธ. สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี บ้านเมืองออนไลน์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี บ้านเมืองออนไลน์ โดยมี นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบ้านเมืองออนไลน์