ชมรมนักข่าวสายไอที ร่วม กองทุนสื่อ จัดประกวด “ITPC Award 2020” ชวนสื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษา บล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล

ชมรมนักข่าวสายไอที ร่วม กองทุนสื่อ จัดประกวด ““ITPC Award 2020” ชวนสื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษา บล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญสื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษา สาขาสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ ร่วมส่งผลงานข่าว สารคดีเชิงข่าว และบล็อกเกอร์ (Blogger)-อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ส่งบทความหรือผลงานเขียน เพื่อชิงรางวัล “ITPC Award 2020” เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นแบบอย่างและแนวทางที่ดีแก่สังคม ประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดี รู้เท่าทันเทคโนโลยี นวัตกรรม การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวปลอม (Fake news) การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Bullying) การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ “โควิด-19” New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงาน อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยหัวข้อผลงาน อยู่ภายใต้การนำเสนอหรือประเด็นข่าว บทความ ดังนี้

1.Fake News การรู้เท่าทันข่าวลวง ข่าวปลอม บนโลกไซเบอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์

2.Bullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์

3.New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่

4.สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ “โควิด-19”

5.ข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความที่มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ สื่อมวลชน บล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มายัง ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ www.itpc.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/itpc.page และชมรมฯ จะทำการประกาศผลการตัดสิน ผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#ITPCAward2020