สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยึดหลัก “นิวนอร์มอล” จัดงานครบรอบ 23 ปี  

สภาฯ ยึดหลัก “นิวนอร์มอล” จัดงานครบรอบ 23 ปี  

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ พร้อมจัดงานครบรอบ 23 ปี พบกับปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย นพ.ประเวศ วะสี วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63 ยึดหลักนิวนอร์มอล และเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการประชุมยังคงยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” แม้ว่าสถานการณ์การระบาด โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตาม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการจัดเตรียมงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ธีมงาน “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดยเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี แสดงปาฐกถาพิเศษ

จากนั้นเป็นการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน โดยวิทยากรประกอบด้วย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ยึดหลัก “นิวนอร์มอล” และการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”อย่างเคร่งครัด โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยการจัดพื้นที่นั่งให้ห่างกัน การตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน รวมถึงการให้ผู้เข้าร่วมงานใส่หน้ากาก และวางแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือตามจุดต่างๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังการปาฐกถา และเสวนาได้มีส่วนร่วมในงานนี้ ทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ ผ่านเพจสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  (www.facebook.com/PressCouncilThailand/) โดยผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามผ่านมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับทราบความคืบหน้าของกลุ่มงานต่างๆ โดยคณะกรรมการจริยธรรม แจ้งความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณีมีผู้ร้องเรียนสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ นำเสนอภาพอิมเมอร์ซีฟ กราฟฟิก กรณีครู 5 คนรุมข่มขืนลูกศิษย์ โดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ทำหนังสือถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3 องค์กรคือ 1.คณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) 2.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ 3.องค์กรสื่อที่เผยแพร่ภาพดังกล่าว เพื่อให้พิจารณาดำเนินการ