ครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 

 12.00 น.         ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้างาน

13.30 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมชมวิดีโอแนะนำสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

13.40 น.         นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.45 น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

14.15 น.         ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

14.20 น.         มอบกรอบจริยธรรมแก่องค์กรสมาชิกใหม่ จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

14.35 น.         เวทีเสวนา หัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

ผู้ร่วมเสวนา      1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินการเสวนาโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

16.00 น.         รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 มอบของที่ระลึกแด่ผู้ร่วมเสวนา

16.15 น.         ปิดงาน

**ชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)