ปธ. สภาการ นสพ. แสดงความยินดี 74 ปี นสพ. บางกอกโพสต์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ โดยมีนายศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563