องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันฯ 15 กันยายนนี้

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2563 ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  หรือ  ACT กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน รวมพลังผู้คนจากทุกภาคส่วนในการจับตาปัญหาคอร์รัปชัน โดยจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554  สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว – Power of Data”  ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องอีเวนท์ ฮอลล์  ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท  

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการร่วมพลังสู้โกงแบบออนไลน์ที่เข้าร่วมได้จากทุกส่วนของโลก สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้ฐานข้อมูลที่เปิดเผยจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้และป้องกันการทุจริต

ภายในงานจะมีการเปิดตัว เครื่องมือ ‘จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai’  ที่ช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 กว่า 4 แสนล้าน, การถาม-ตอบหัวข้อ ‘สืบ-จาก-ข้อมูล’ เพจ CSI LA และปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน, วิดีโอสัมภาษณ์หัวข้อ‘Disrupting Corruption’ โดย ออเดรย์ ถัง รัฐมนตรีดิจิทัลไต้หวัน, ทอล์กหัวข้อ ‘Big Data as a Solution’ กับ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทอล์กหัวข้อ ‘Organize Data, Organized Society’ โดย คุณธนิสรา เรืองเดช ผู้ร่วมก่อตั้งหลักจาก PunchUp

การจัดงานปีนี้ทางองค์กรฯ จัดในรูปแบบออนไลน์ อีเวนท์  จำกัดผู้เข้าร่วมงาน  ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดตลอดงานและแสดงพลังสู้โกงผ่านทางเฟซบุ๊กองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(https://www.facebook.com/act.anticorruptionThailand)