เลขาธิการ สภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 24 นสพ. ไทยโพสต์

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 24  ปี นสพ.ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563