ประธานสภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี นสพ. โลกวันนี้

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ นายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี นสพ. โลกวันนี้ โดยมีนายธงชัย เปี่ยมปิติรักษ์ กรรมการบริษัท โลกวันนี้ จำกัด และ นางเครือวัลย์ ประเสริฐราชกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563