ประธานสภาการ นสพ. แสดงความยินดี 12 ปี นสพ. ผู้จัดการ 360 ํ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 12 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° โดยมีนายสุวิชชา เพียราษฏร์ บรรณาธิการบริหาร นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายสุนันท์ ศรีจันทา คอลัมนิสต์อาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563