เวทีสัมมนานักคิดดิจิทัลครั้งที่ 14 “พลเมืองดิจิทัลในการรับมือยุคนิวนอร์มอล”

พบกับเวทีสัมมนานักคิดดิจิทัลครั้งที่ 14 ส่งท้ายปี 2020
สรุปบทเรียนชวนคิดว่าด้วยเรื่อง

“พลเมืองดิจิทัลในการรับมือยุคนิวนอร์มอล” Year-end Digital Thinkers Forum #14
Think Pieces on Digital Citizens & New Normal.

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.

รับชมถ่ายทอดสดได้ทาง

Fanpage : Cofact โคแฟค และ Digital Thinkers Forum