ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ ประชุมสามัญประจำปี SEAPC-Net

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2563 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี (ออนไลน์) ของเครือข่ายสภาการสื่อมวลชนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAPC-Net เพื่อสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา และกำหนดแผนงานของปีหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายเครือข่าย SEAPC-Net และการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเสรีภาพและจริยธรรมของสื่อมวลชนในภูมิภาค

https://www.presscouncil.or.th/archives/5583