สภาการฯ หนุนสื่อเมียนมาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพ ห่วงความปลอดภัยหลังมีรายงานทำร้ายนักข่าว-จี้การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องรับไม่ได้

สภาการฯ หนุนสื่อเมียนมาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพ
ห่วงความปลอดภัยหลังมีรายงานทำร้ายนักข่าว-จี้การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องรับไม่ได้

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) ได้มีจดหมายไปยังสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) เพื่อให้กำลังใจสื่อมวลชนเมียนมาในการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวอย่างมืออาชีพ ธำรงไว้ซึ่งจริยธรรม ภายหลังจากกองทัพเมียนมา นำโดยพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการควบคุมตัวนางอองซาน ซูจี ประธานพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) นำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมือง และมีรายงานความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายสื่อมวลชนโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่มาชุมนุมเมื่อวานนี้

ทั้งนี้ สภาการฯ ได้แสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงเสรีภาพสื่อที่ถูกจำกัด โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความเคารพซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังย้ำว่า การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ตามถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้

สำหรับสภาการฯ และสภาสื่อมวลชนเมียนมา เป็นองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ ได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2559 และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมผลักดันให้เกิดการสถาปนากลไกความร่วมมือขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียนคือ “Southeast Asian Press Council Network: SEAPC-Net” ซึ่งมีสมาชิกก่อตั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา และติมอร์เลสเต