สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี 18 ปี โพสต์ทูเดย์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการฯ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 ณ อาคารสำนักงานโพสต์ทูเดย์