สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี อีสานบิซ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 13 ปี อีสานบิซ โดยมี นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564