จัดใหญ่เปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” 4 ก.ค.64

สภาการสื่อมวลชนฯ เตรียมจัดงานใหญ่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันที่ 4 ก.ค. 64 พบกับปาฐกถาพิเศษ “เทคโนโลยีสื่อในอนาคต กับความท้าทายการกำกับดูแล” โดย “ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ประธานทีดีอาร์ไอ ขณะที่อนุฯวิชาการเตรียมดูงานการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชนวิชาชีพของอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์  

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีวาระสำคัญคือ การรับทราบความคืบหน้าการจัดงานเปิดตัวสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในโอกาสครบรอบ 24 ปีของสภาการสื่อมวลชนฯ ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ เสนอ โดยเชิญ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสื่อในอนาคต กับความท้าทายการกำกับดูแล”

พร้อมกันนี้ยังจัดเวทีเสวนา ในหัวข้อเดียวกัน คือ “เทคโนโลยีสื่อในอนาคต กับความท้าทายการกำกับดูแล” โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อมวลชนตั้งแต่ยุคสื่อดั้งเดิมจนถึงยุคสื่อดิจิทัล จากนั้นพบกับไฮไลท์สำคัญคือ การเปิดตัว “สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดการเสวนา “ทิศทางของกฎหมายและจริยธรรม

ภายใต้บทบาทของสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในบริบทสื่อยุคหลอมรวม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านสื่อ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหลักสูตรจริยธรรมสื่อยุคใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 2564

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ยังหยิบยกโครงการจัดส่งคณะทำงานไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชนของอินโดนีเซีย ที่ได้เลื่อนการเดินทางจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาปรับรูปแบบการดูงานใหม่ เป็นการดูงานผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศประสานงานกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย