ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานปาฐวาที 50 ปีนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

draft2

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดปาฐวาที 50 ปีนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ชุด นิเทศศาสตร์แห่งอนาคต ครั้งที่1 เรื่อง นิเทศศาสตร์แห่งอนาคต : ความท้าทายและพันธกิจต่อสังคม
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00น.
ณ หอประวัติ ชั้น 4  อาคารมงกุฎสมมติวงศ์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม-ยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่
คุณสิรินภรณ์  เทวคุปต์ 08-2182171 หรือลงทะเบียนในระบบสำรองที่นั่
ทั้งนี่้ได้แนบเอกสาร และกำหนดการมาพร้อมกันนี้