ปธ. สภาการสื่อฯ แสดงความยินดีครบรอบ 25 ปี นสพ. ไทยโพสต์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนางสาวรัชฎา ปสันตา อนุกรรมการฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี นสพ.ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564