ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ รับมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคี ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความก้าวหน้าและความสำเร็จในวิชาชีพเป็นอย่างสูง ซึ่งมีผู้รับมอบเข็มเกียรติยศฯ รวมทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” แก่ ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ซึ่งรางวัลนี้ได้ขึ้นเป็นปีแรก ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี