เวทีราชดำเนินเสวนา เรื่อง “กฎหมายควบคุมพีอาร์รัฐ”

(1)

IMG_1755 (3)

ข่าวเวทีราชดำเนินเสวนา เรื่อง กฎหมายควบคุมพีอาร์รัฐ” วันศุกร์ที่ 19 ก.ย.57  

ทีดีอาร์ไอเปิดเผยงานวิจัยงบประมาณโฆษณาหน่วยงานภาครัฐ ทุ่ม พันล้านต่อปี รัฐวิสาหกิจแชมป์พีอาร์ผ่านสื่อ พบนักการเมืองใช้เป็นช่องทางหาเสียงผ่านสื่อ ด้านองค์กรต้านคอร์รัปชั่น ทีดีอาร์ไอ สมาคมสื่อ จับมือเสนอร่างกฎหมาย ดันตั้งองค์กรใหม่ตรวจสอบงบพีอาร์ สกัดครอบงำสื่อ-ใช้งบโปร่งใส

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีราชดำเนินเสวนา เรื่อง กฎหมายควบคุมพีอาร์รัฐ” ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น นายธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการและคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมเป็นวิทยากร 

นายธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า การใช้จ่ายโฆษณาของรัฐจากการสำรวจของบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือ เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา 7,985 ้านบาท ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าโฆษณาทางการตลาด แต่งบใช้โฆษณาของรัฐได้เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งถือว่าไม่แปลก

ทั้งนี้ จำเป็นต้องให้ประชาชนรับทราบ ทว่า ประเด็นสำคัญขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า และการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชนหรือสื่อมวลชนเพื่อโฆษณาของรัฐ ต้องมีการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่ใครคนหนึ่งได้ไป เพราะมันเป็นอันตรายต่อการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวที่กำลังจะออก ต้องไม่ทำให้สื่อเอกชนทำงานลำบากในการรับงานรัฐ และต้องควบคุมการใช้เงินที่ไม่คุ้มค่าใน ส่วนที่ห้ามทำ คือ ห้ามมีรูป มีชื่อ มีเสียง เกิน 30% ถือว่าไม่คุ้มค่า และรายเซ็น (ยกเว้นบางกรณี)  สิ่งที่ต้องทำ เช่น รัฐใช้งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์ ต้องมีการวางแผนและเปิดเผยต่อประชาชนทุกปี หรือบางครั้งใช้งบฉุนเฉินเพื่อโฆษณา จำเป็นต้องรายงานให้ประชาชนทราบด้วย

ติดตามอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tja.or.th/