สภาการสื่อฯ เสวนา “ปัญหา พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์” สะท้อนข้อกังวลการรับผิดของ บก.

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตั้งวงเสวนา “ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์” เสนอรวบรวมข้อมูลหารือผู้บริหารศาลยุติธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกังวลของสื่อ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้จัดการเสวนา “ปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์” ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นประธาน เนื่องจากเกิดปัญหากรณีที่พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ไม่มีบทบัญญัติว่า บรรณาธิการจะต้องรับผิดในกรณีที่มีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทโดยอัตโนมัติ เหมือนกับที่เคยมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ที่ยกเลิกไปแล้ว ทำให้เกิดปัญหาต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

นายชวรงค์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ศาลมีแนวคำพิพากษามาโดยตลอดว่า หากฝ่ายโจทก์จะฟ้องร้องเอาผิดกับบรรณาธิการ ฝ่ายโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบรรณาธิการมีส่วนรับรู้ หรือรู้เห็นต่อการกระทำนั้น ๆ โดยชัดแจ้ง จึงจะถือว่า เป็นผู้ร่วมกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท แต่ต่อมาเมื่อปี 2562 ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้มีแนวคำพิพากษาใหม่ให้บรรณาธิการต้องรับผิดร่วมด้วย

ดังนั้นการเสวนาในครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอให้สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติรวบรวมข้อมูล เพื่อสะท้อนความกังวลไปยังหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ในวงเสวนายังหยิบยกประเด็นปัญหาการปฏิบัติอันเนื่องมาจาก พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ อีกหลายเรื่อง อาทิ ปัญหาความสะดวกในการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในหลักฐานการจดแจ้ง ฯลฯ ซึ่งจะต้องหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อไป