เชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ ถอด DNA ข่าว/ข้อมูล “ผิดพลาด-บิดเบือน-มุ่งร้าย” ในสังคมไทย เพื่อเสริมพลังกลไกFact-Checking”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ Media Alert

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ ถอด DNA ข่าว/ข้อมูล “ผิดพลาด-บิดเบือน-มุ่งร้าย” ในสังคมไทย เพื่อเสริมพลังกลไกFact-Checking” ร่วมรับฟัง แบ่งปัน แสดงความเห็น เพื่อพัฒนาทักษะ การรู้เท่าทันข่าว/ข้อมูลปลอม และเสริมพลังกลไก Fact-Checking

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่

https://1th.me/EuYT4