หลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต” (Future Entrepreneurs Forum: FEF)

 

bankkok

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 
จัดหลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต” (Future Entrepreneurs Forum: FEF) รุ่นที่ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม- 9 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา   รวมระยะเวลา 4 เดือน ตลอดหลักสูตรทางสถาบันฯ ได้เน้นให้ผู้ประกอบการได้คิด ประมวลผล และวิเคราะห์ ที่จะนำไปสู่การลงมือทำ (Thoughts and Action) โดยนักศึกษาจะนำเสนอแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของแต่ละกลุ่ม และเป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ เชื่อมโยงถึงสังคมของประเทศ ต่อทางคณะกรรมการ ก่อนที่จะสำเร็จหลักสูตร
 
โดยทาง CEDI และ maiA ได้ทำการเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายในระดับต่างๆ เช่น 
คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหาร และ Chief Creative Office มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร  ผู้อำนวยการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย คุณธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย    
ร่วมด้วยนักการเมืองและแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น คุณกรณ์ จาติกวณิช , ดร.สรรเสริญ สมะลาภา คุณสรอรรถ กลิ่นประทุม 
นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี คุณนัดดา บุรณศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด   
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานประจำรุ่นที่ 2
ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต
Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI)
119 Soi Sukhumvit 40, Rama 4 Road,
Prakanong, Klongteoy,
Bangkok 10110

Tel : 66 2 350 3500 # 1404
Mobile : 095 478 0511