ปธ. สภาการสื่อฯ ร่วมพูดคุยในรายการ “ก่อร่างสร้างสื่อ”

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานการสภาสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ร่วมพูดคุยในรายการ “ก่อร่างสร้างสื่อ” ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565

เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการสื่อสารมวลชนไทยที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2535 เพราะความจริงของการชุมนุมประท้วงรัฐบาลทหารบนถนนราชดำเนิน ไม่ถูกนำเสนอบนพื้นที่ของสื่อกระแสหลัก เนื่องจากความเป็นเจ้าของสื่อถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจ ในเวลานั้น สื่อต่าง ๆ มีโอกาสจะถูกแทรกแซงการทำงาน ทั้งจากกลุ่มการเมือง และกลุ่มทุน จนนำมาสู่การเรียกร้องจากหลายภาคส่วนในสังคมเพื่อให้มีโทรทัศน์ที่เป็นอิสระในการทำงานอย่างแท้จริง

กลุ่มองค์กรวิชาชีพสื่อ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ผลักดันกระบวนการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการจัดเวทีทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสื่อสาธารณะในประเทศไทย