เชิญร่วมเวทีเผยแพร่งานวิจัยฯ การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเวทีเผยแพร่งานวิจัย และรับฟังความเห็นสาธารณะ ในโครงการ การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวีกรุงเทพ – เอ็มแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ หรือเข้าร่วมทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting

ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นพบกับการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การส่งเสริมการวิจัยเพื่อองค์ความรู้พัฒนาสื่อมวลชนไทย” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ จาก ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ในเรื่อง “ธุรกิจสื่อในศตวรรษที่ 21 กับความรับผิดชอบต่อสังคม” และ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO TARAD.COM ในหัวข้อ “อนาคตธุรกิจสื่อมวลชน ในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด”

จากนั้นเป็นการนำเสนองานวิจัย และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 4 เรื่องย่อย โดย 3 เรื่องเป็นการศึกษาการปรับตัวขององค์กรสื่อ การปรับกระบวนการสื่อข่าว และการปรับตัวในแง่ธุรกิจและการตลาด ใน 3 กลุ่มสื่อ ได้แก่ สื่อกระแสหลักดั้งเดิม สื่อท้องถิ่น และสื่อออนไลน์ ส่วนเรื่องที่ 4 เป็นการศึกษาผู้รับสารและผู้ผลิตสื่อภายใต้กรอบสังคมวิทยา สื่อกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม กรอบจริยธรรม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://forms.gle/ekDekhotpagXSUe28

และสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางลิงก์ Zoom ด้านล่าง

https://us06web.zoom.us/j/89891962500?pwd=UFBWZGJsZktSVUh2bk5FZm9zdkl5UT09

Meeting ID: 898 9196 2500
Passcode: npct

พร้อมกันนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Page สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (https://www.facebook.com/PressCouncilThailand)