สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 28 ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

bankokbusiness

 

คุณสวิชย์  บำรุงสข  พร้อมด้วยคุณรัชฎา  ปสันตา  ตัวแทนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 28 ปี  นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

โดยมีคุณเฉลา  กาญจนา  บรรณาธิการบริหาร  นสพ.กรุงเทพธุรกิจ  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 57