รองเลขาธิการฯ แสดงความยินดี 42 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี นสพ. ฐานเศรษฐกิจ โดยมีนายบากบั่น บุญเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2565 ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา