กิจกรรม FactsCollabTH ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

กิจกรรม FactsCollabTH  ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

2 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 9.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมสุโกศล

ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Thai PBS,  Cofact Thailand และ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

9.00 – 9.30 น.            ลงทะเบียน

9.30 – 10.00 น.          กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย

 • Frederic Spohr หัวหน้าส่วนงานประเทศไทยและเมียนมาร์ มูลนิธิฟรีดริช เนามันเพื่อเสรีภาพ (FNF)
 • ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คุณระวี ตะวันธรงค์  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP)

10.00 – 12.00 น.        

เสวนา ทบทวนตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของสื่อ Reviewing Barometer for Trusted Media

 • Stephane Delfour Bureau Chief, AFP
 • Gemma B Mandoza Lead of Digital Strategy, Rappler
 • Irene Jay Liu News Lab Lead, APAC, Google
 • Premesh Chandran Former CEO, Malaysiakini
 • Dr.Masato Kajimoto Annie Lab Lead, Journalism and Media Studies Center, University of Hongkong   
 • Thepchai Yong Advisor, ThaiPBS 

Moderator: Nattha Komolvadhin ThaiPBS

พักกลางวัน

13.00 – 15.00 น.        

เสวนา“บทบาทสื่อไทยในการสกัดข่าวปลอม: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

ผู้ร่วมเวทีเสวนา

 • ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์        ผู้อำนวยการสำนักข่าว ไทยพีบีเอส
 • นพปฏล รัตนพันธ์              รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
 • พีรพล อนุตรโสตถิ์             ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ MCOT
 • ระวี ตะวันธรงค์                สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 • มณธิรา รุ่งจิรจิตรานนท์      ผู้สื่อข่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริง AFP

15.00 – 16.00 น.       

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย Baybars Orsek ผู้อำนวยการ International Fact-Checking Day

ในประเด็น โอกาสและข้อท้าทายของสื่อไทยในการเข้าร่วม IFCN

16.00- 16.15 น.        

กล่าวขอบคุณและปิดงานโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาภาคีโคแฟค ประเทศไทย

                                        ————————————–

กิจกรรมช่วงค่ำ  20.00 – 21.00 น.

Cofact Live Talk x Clubhouse เปิดตัวโครงการ Youth Verification Challenge”

ความร่วมมือระหว่าง Google News Initiative x ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  x โคแฟค ประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecvnwaqVdcc7i_rc9qLISRzc0cffN3ZjZazDXKDIxF1pjtbQ/viewform