สภาการสื่อมวลชนฯ ถกข่าวรัสเซีย-ยูเครน เตรียมออกแนวปฏิบัติทำข่าว ตปท.

สภาการสื่อมวลชนฯ ไฟเขียวฉลองครบรอบ 25 ปี จัด 3 งานใหญ่ ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ พร้อมรับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทยเป็นสมาชิก คณะกรรมการถกประเด็นสื่อกับการทำข่าวรัสเซีย-ยูเครน ย้ำการนำเสนอข่าวต้องเป็นกลาง พร้อมมอบหมายกรรมการจริยธรรมยกร่างแนวปฏิบัติการทำข่าวต่างประเทศ ด้านคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ จัดเสวนาออนไลน์ “ปรากฏการณ์ข่าวคุณแตงโม สะท้อนการทำหน้าที่สื่ออย่างไร” 26 เม.ย. 65

นายนพปฏล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดงานครบรอบ 25 ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการ ในฐานะคณะกรรมการจัดงานเสนอให้มีการจัดงานเป็น 3 งาน โดยในวันที่ 3 ก.ค. 65 เป็นการจัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม อาเซียน และสื่อไทย

งานที่สอง เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 4 ก.ค. เป็นการรับฟังมุมมองจากนักข่าวรางวัลแมกไซไซชาวฟิลิปปินส์ “Sheila Coronel” ในหัวข้อ “จริยธรรมในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน” พร้อมเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน และงานที่สาม เป็นการจัดงานที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มีการสัญจรจัดงานในส่วนภูมิภาค

จากนั้น ที่ประชุมกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ได้พิจารณารับสมาชิกใหม่ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับเป็นสมาชิก

นายนพปฎล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีการทำข่าวสงครามรัสเซีย กับยูเครน ของสื่อไทย โดยหลายองค์กรได้พยายามนำเสนอข่าวให้เกิดความสมดุลย์ทั้งสองฝ่าย แต่ยังคงมีบางสื่อที่นำเสนอเฉพาะด้าน ทำให้เกิดปัญหาความเป็นกลาง ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมไปจัดทำแนวปฏิบัติการเสนอข่าวต่างประเทศ กรณีข่าวสงคราม โดยให้ตั้งคณะทำงานขึ้นยกร่างแนวปฏิบัติ และรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดเวทีเสวนา “มีเดีย ฟอรัม ครั้งที่ 15 เรื่อง ปรากฏการณ์ข่าวคุณแตงโม สะท้อนการทำหน้าที่สื่ออย่างไร” ในวันอังคารที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายนพปฏล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นสพ.เดลินิวส์, นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ บรรณาธิการ The Matter, นายกฤตนัน ดิษฐบรรจง บรรณาธิการที่ปรึกษา Modernist/ส่องสื่อ, ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย น.ส.โสภิต หวังวิวัฒนา คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยจัดการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) และสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางเพจ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ