Media Forum #16 “แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย กับความเป็นจริงในการรายงานข่าว”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเสวนา Media Forum #16

ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย กับความเป็นจริงในการรายงานข่าว”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM Meeting)

มีการนำเสนอผลการศึกษาของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

เรื่องการนำเสนอข่าว/เรื่องราว กรณีการฆ่าตัวตายของไมเคิล พูพาร์ต

โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ รองประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

จากนั้นเสวนา เรื่อง“แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย กับความเป็นจริงในการรายงานข่าว”

โดยมี วิทยากร คือ

  • ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตโฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  • รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงห์แก้ว อาจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  • นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ดำเนินรายการ โดย น.ส.โสภิต หวังวิวัฒนา คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  

ติดตามชมการถ่ายทอดสดที่ เพจสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  (https://www.facebook.com/PressCouncilThailand)