องค์กรวิชาชีพสื่อผสานภาควิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและตัวแทนภาคประชาสังคม ตั้งคณะทา งานสื่อเพื่อการปฏิรูป

Download (20-10-57-Press-Release-คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป.pdf,PDF, Unknown)

องค์กรวิชาชีพสื่อผสานภาควิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและตัวแทนภาคประชาสังคม ตั้งคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป
(20 ต.ค.57) นายเทพชัย หย่อง เปิดเผยในฐานะ ประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปว่าวันนี้ คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อ คือ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้ง นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิรูปสื่อและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการ รับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักคือ การทำให้สื่อได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสังคม

นายเทพชัย กล่าวว่าสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความ แตกแยกทำให้สังคมตั้งคำถามต่อบทบาทและความรับผิดชอบของสื่อมากขึ้น ขณะที่การเกิดของดิจิตัลทีวีและบทบาทของสื่อใหม่ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ทำให้ภูมิทัศน์สื่อของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก การปฏิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จึงเป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรสื่อและส่วนอื่นๆ ของสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปเพื่อให้สื่อมีบทบาท รับใช้สังคมในกรอบจริยธรรมและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
“คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปจะศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อโดยจะรับฟังเสียงจาก ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การปฏิรูปครั้งนี้มีส่วนร่วมของสังคมมากที่สุดเป้าหมาย คือการทำให้สื่อได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสังคม” นายเทพชัยและแสดงความหวังว่าข้อมูลและข้อเสนอของคณะทำงานฯ จะถูกนำไปประกอบการพิจารณาการปฏิรูปด้านสื่อของ สปช.”
การประชุมวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ซึ่งเป็นการรวมตัวของตัวแทนจากองค์การวิชาชีพสื่อ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ และองค์กรภาคประชาชน ซึ่งต้องการเห็นสื่อมีบทบาทปกป้องผลประโยชน์ของสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ และเคารพในหลักจริยธรรม และมีกลไกกำกับและตรวจสอบสื่อที่สังคมให้ความไว้วางใจ
ที่ประชุมวันนี้ได้แต่งตั้งในนายเทพชัย เป็นประธานคณะทำงาน และ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัศตร์มงคล เป็นเลขาธิการ