สภานสพ. แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 18 ปี นสพ.ไทยโพสต์

thaipost

คุณผุสดี  คีตวรนาฎ  รองประธาน  พร้อมด้วย คุณศักดิ์สิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ  คุณเจียมจิตต์  แซ่อึ่ง  กรรมการ  และคุณสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 18 ปี นสพ. ไทยโพสต์  โดยมีคุณโรจน์  งามแม้น  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยเจอร์นัลกรุ๊ป  จำกัด  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 57