แสดงความยินดี 73 ปี นสพ. ซิงเสียนเยอะเป้า

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 73 ปี นสพ. ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมี นายซิงหยวน เจิ้น (นที) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน ซิงเสียนเยอะเป้า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565