ครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนฯ 3 – 4 ก.ค. 2565

เวที “มองอนาคตประเทศไทย”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชน มาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดเวที “มองอนาคตประเทศไทย”

โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ทรรศนะ มุมมองถึงทิศทางอนาคตประเทศไทยในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ได้แก่ ทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคตอุดมศึกษาไทย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนาคตสื่อไทย ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง Line Official : NPCT


งานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 25 ปี จึงได้จัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน” โดย Sheila Coronel อดีตนักข่าวฟิลิปปินส์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาสื่อมวลชน พร้อมกับการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน เวลา 12.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

ชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)

และเพจเฟซบุ๊ก ไทยพีบีเอส (www.facebook.com/ThaiPBS/)