สภาการสื่อมวลชนฯ จัดใหญ่ ครบ 25 ปี 3 เวทีภูมิภาค-ส่วนกลาง

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 25 ปี 3 เวทีใหญ่ จ.เชียงใหม่ และส่วนกลาง เชิญชวนสำรองที่นั่งฟังปาฐกถาพิเศษจาก 8 กูรู “มองอนาคตประเทศไทย” วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.

น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid) โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งออนไซต์ และออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดงานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยปีนี้ได้กำหนดจัดงานเป็น 3 เวที ได้แก่ เวทีเสวนาสัญจร หัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยจัดในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ทั้งออนไซต์ และออนไลน์

เวทีที่สอง วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นการจัดปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” โดยเชิญผู้คร่ำหวอดในวงการต่างๆ 8 ด้าน ได้แก่ ปาฐกถาทิศทางการเมืองไทย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี “ทิศทางสังคมไทย” โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อนาคตการศึกษาไทย” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ทิศทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย “ทิศทางอาเซียน” โดย นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และ “อนาคตสื่อไทย” โดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช.

งานนี้ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสภาการสื่อมวลชน เพื่อใช้ในกิจการของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชน โดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค สำรองที่นั่งท่านละ 5,000 บาท แต่หากจะเข้าร่วมรับชมทางออนไลน์ ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Account  

ส่วนเวทีที่สาม เป็นการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีการจัดปาฐกถาพิเศษ จากนักข่าวรางวัลแมกไซไซชาวฟิลิปปินส์ “Sheila Coronel” ในหัวข้อ “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน” พร้อมกับรับชมเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน โดยวิทยากรประกอบด้วย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. นายกมล ชวาลวิทย์ บรรณาธิการข่าวสืบสวนสอบสวน สำนักข่าว ThaiPublica และ ดร.มนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้ากรณีการขอให้ใช้เครือไทยรัฐใช้กลไกคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ตรวจสอบจริยธรรมในการนำเสนอข่าว เหตุการณ์ที่ นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ “หมอปลา” นำสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา บุกสำนักสงฆ์ดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หลังได้รับร้องเรียนว่ามีพระเกจิดัง อายุเกือบ 100 ปี มีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิง อ้างว่ารักษาโรค โดยมีการเผยแพร่คลิปขณะหญิงสาวเข้าไปกราบไหว้ และมีการจับเนื้อต้องตัว จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของสื่อมวลชนว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม    

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ปรากฏว่า กองบรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ได้ออกประกาศลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลว่ามีการส่งผู้สื่อข่าวหญิงเข้าไปในสำนักสงฆ์จริง แต่กลับไม่แจ้งให้กองบรรณาธิการและหัวหน้างานทราบ จนทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่สื่อมวลชน ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564  ข้อ 6 สื่อมวลชนต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความลำเอียงหรือมีอคติเป็นเหตุให้ข่าวนั้นบิดเบือน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในข่าวและความเข้าใจผิดในสังคม และข้อ 29 สื่อมวลชนพึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์ในการได้มาซึ่งข่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้มีคำสั่งให้พักงานผู้สื่อข่าวเพื่อสอบสวนเป็นเวลา 7 วัน พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามกรอบข้อบังคับจริยธรรมสื่อมวลชน และระเบียบขององค์กรไทยรัฐแล้วนั้น คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรของเครือไทยรัฐได้พิจารณาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการรายงานผลให้สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติทราบตามกระบวนการต่อไป


รายละเอียดงานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ