เสวนา : การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น

25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เสวนาสัญจร “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น”
จันทร์ที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

พบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล”
โดย คุณหนุ่ย แบไต๋

ต่อด้วยเสวนาในหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” โดย

  1. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส
  2. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ บรรณาธิการ สำนักข่าวตราดออนไลน์
  4. นางสาวพัชรี เกิดพรม บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ ส่องใต้

ติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live เพจสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ