แสดงความยินดี 72 ปี นสพ.สยามรัฐ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แสดงความยินดีครบรอบ 72 ปี นสพ.สยามรัฐ โดยมี นายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน นสพ.สยามรัฐ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565