แสดงความยินดี 5 ปี The Standard

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นางสาวรัชฎา ปสันตา อนุกรรมการฯ และนายเสด็จ บุนนาค ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 5 ปี พร้อมร่วมงานเปิดบ้าน สำนักข่าว เดอะ แสตนดาร์ด โดยมีนายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน เดอะ แสตนดาร์ด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565