สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 24 ปี ASTV ผู้จัดการ

astv

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน พร้อมด้วย นายสวิชย์  บำรุงสุข  อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 24 ปี

หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ  โดยมีนายสุวัฒน์  ทองธนากุล  บรรณาธิการ  อาวุโส  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 57