ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน “ดอท ไทย”

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน “ดอท ไทย” จดจำง่าย เข้าถึงได้รวดเร็ว 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เชิญชวนผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใช้ชื่อโดเมน “.ไทย” (ดอท ไทย) เพื่อให้คนไทยจดจำเว็บไซต์และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว​​

ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่ปรากฏอย่างชัดเจน เมื่อเกิดภาวะโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การค้าและการสื่อสารก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์หรือโลกดิจิทัลกันอย่างรวดเร็ว การสร้างตัวตนของสินค้าบนโลกออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างควา มจดจำให้กับผู้บริโภค สิ่งที่จะสร้างความจดจำในโลกออนไลน์นั้นก็คือ “ชื่อโดเมน” หรือ “Domain Name” เป็นเสมือน“ชื่อเรียกที่อยู่เว็บไซต์” ที่ทำให้ผู้คนจดจำได้

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น (Internationalized Domain Name : IDN)  ทำให้ชื่อโดเมนสามารถเป็นตัวอักษรภาษาอื่นได้นอกจากภาษาอังกฤษ เราจึงเริ่มเห็นลิงก์ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยกันบ้างแล้ว เช่น คนละครึ่ง.com, หมอพร้อม.com หรือ เราเที่ยวด้วยกัน.com สิ่งนี้ช่วยลดข้อจำกัดเรื่องภาษาและช่องว่างในการสื่อสารกับคนไทยได้อย่างมาก ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว เพราะจดจำง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน แต่ส่วนท้ายของชื่อเว็บไซต์ยังคงนิยมใช้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น “.com (ดอทคอม)”, “.net (ดอทเน็ต)”, “.news (ดอทนิวส์)”

ดร.เพ็ญศรี เปิดเผยว่า ทีเอชนิคและองค์กรมากกว่า 120 แห่งทั่วโลก ได้ร่วมกันสร้างการยอมรับสากล (Universal Acceptance: UA) เพื่อทำให้รองรับชื่อโดเมนระดับบนสุดหรือ TLD ในภาษาอื่น ๆ ได้ด้วย จึงทำให้ “.ไทย” กำเนิดขึ้น โดยทำให้ชื่อโดเมนและอีเมลสามารถใช้เป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดทุกส่วน ส่งผลให้การสื่อสารแบรนด์ชื่อไทยกับคนไทย เป็นไปอย่างเข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดเมน “.ไทย” เป็นการก้าวสู่การพัฒนาในโลกเทคโนโลยี นอกจากจะแสดงตัวตนขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจนแล้ว ยังทำให้เว็บไซต์เข้าถึงคนไทยทุกระดับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างแน่นอน

ปัจจุบันความนิยมใช้โดเมนภาษาไทยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น มีผู้ใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ “.ไทย” มากกว่า 30,000 โดเมน เช่น ศิลปินแห่งชาติ.ไทย, นวนุรักษ์.ไทย, ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย,  ไปรษณีย์.ไทย  เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐเริ่มทยอยปรับใช้งานดอทไทยมากขึ้น เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.ไทย, กรมการแพทย์ทหารเรือ.รัฐบาล.ไทย ทำให้ภาครัฐเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะคนที่ ไม่ถนัดภาษาอังกฤษจะจดจำชื่อเว็บไซต์ภาษาไทยได้ง่ายกว่าการใช้ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ อีกทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการสื่อสารตัวตนเป็นภาษาไทยแบบไทย ๆ การใช้งานชื่อโดเมนและอีเมล “ดอทไทย” นั้นจะทำให้เข้าถึงคนไทยได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับการโดเมนภาษาไทยได้ที่ รู้จัก.ไทย 

สำหรับผู้ที่สนใจจดชื่อโดเมน “.ไทย” เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเว็บไซต์ได้มากกว่าและจดจำชื่อเว็บไซต์ได้ง่ายกว่า สามารถติดต่อผู้รับจดทะเบียนได้ที่ โทร. 0 2105 4007 หรืออีเมล: บริการลูกค้า@ทีเอชนิค.ไทย, support@thnic.co.th และ เว็บไซต์: ทีเอชนิค.ไทย, thnic.co.th 

—————–