สมาคมนักข่าวฯ เลี้ยงรับรองคณะสื่อมวลชน สปป.ลาว

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลี้ยงรับรองคณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว นำโดยนายสะหวันคอน ราชมนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ตามคำเชิญในโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ โดยการสนับสนุนของ บมจ.ซีพีออลล์ ที่ ร้านสมบูรณ์โภชนา สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 6 โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมงานด้วย เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565