ประธานสภาการสื่อฯ แสดงความยินดี ครบรอบ 35 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธาน และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 35 ปี นสพ. กรุงเทพธุรกิจ โดยมี นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565