ประธานสภาการสื่อฯ แสดงความยินดี ครบรอบ 21 ปี คม ชัด ลึก ออนไลน์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธาน นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธาน และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี คม ชัด ลึก ออนไลน์ โดยมี นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565