ปธ.สภาการสื่อฯ เยี่ยมชมกอง บก. เกาะสันติเพียบ เดลี (Koh Santepheap Daily)