ปธ. สภาการสื่อฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ออท. ณ กรุงพนมเปญ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ในโอกาสเดินทางเยือนกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับสื่อมวลชนกัมพูชา โดยในโอกาสนี้เอกอัครราชทูต และภริยาได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองแก่คณะด้วย

เอกอัครราชทูตกัมพูชากล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชน ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเข้าอันดี และความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ โดยเฉพาะในระดับประชาชน ซึ่งท่านได้ชื่นชมบทบาทของสื่อมวลชนไทยที่ภาพความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ที่ได้ปฏิบัติเรื่องนี้ได้ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้สนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนทั้งสองชาติ ด้วยไทย และกัมพูชาต่างมีวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยลดความเสี่ยงเกิดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ขณะที่ ประธานสภาการสื่อฯ ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต และภริยา และคณะทำงานของสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ที่ให้การอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่กัมพูชาอย่างดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนของไทย ซึ่งทุกๆ ครั้งที่มีกิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนกัมพูชาก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสถานทูตฯ ตลอด พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปรึกษาหารือในการขยายบทบาทการทูตเพื่อประชาชน โดยให้สถานทูตฯ ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยได้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมระหว่างสื่อมวลชนมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสื่อมวลชนกัมพูชา ได้นำไปบอกเล่าเรื่องราวสู่สังคมให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป